Biuro Rachunkowe – Adar oferuje usługi księgowo-kadrowe.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI:

 

 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE);
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych;
 • udzielanie konsultacji księgowych w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych;
 • monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów;
 • czynne uczestnictwo w kontrolach podatkowych;
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

KADRY I PŁACE:

 

 • sporządzanie listy płac pracowników i zleceniobiorców wraz z deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi oraz prowadzeniem kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 • obsługa zatrudnienia osób z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło (sporządzanie umów, rachunków);
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy);
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie deklaracji związanych z zatrudnieniem (PIT4R, PIT11, PIT8AR, PIT40);
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (deklaracje rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące, imienne raporty dla pracowników, elektroniczny sposób komunikacji z ZUS);
 • wyprowadzanie zaległości: korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS od 1999 r.

 

INNE USŁUGI:

 

 • pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej -CEIDG;
 • pomoc przy prowadzeniu ewidencji pojazdu;
 • przygotowywanie kalkulacji i raportów na życzenie klienta.